O nas

Zakres zadań Punktu Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT

  • Zapewnienie mieszkańcom informacji, porady, pomocy i odpowiedzi na pytania dotyczące instytucji Unii Europejskiej, jej ustawodawstwa, polityk, programów pomocowych oraz możliwości ubiegania się o dofinansowanie z unijnych funduszy
  • Wspieranie i inspirowanie oraz organizowanie lokalnych i regionalnych przedsięwzięć informacyjno – edukacyjnych na temat Unii Europejskiej i jej polityk
  • Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych publikowanych przez instytucje europejskie
  • Przekazywanie Przedstawicielstwu Komisji Europejskiej w Polsce  oraz instytucjom Unii Europejskiej odpowiedniej informacji zwrotnej w postaci pytań, opinii i sugestii formułowanych przez mieszkańców regionu korzystających z usług punktu informacyjnego Europe Direct. Współpraca z innymi instytucjami zaangażowanymi na rzecz informowania społeczeństwa o Unii Europejskiej działającymi na szczeblu regionalnym, narodowym oraz unijnym.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct przyjmuje interesantów w dni robocze

w godz. 8.00  – 16.00

PERSONEL:
Władysław Molaskoordynator projektu, konsultant d/s MSP (dyrektor Centrum Szkoleń i Karier WSZiA)

Danuta Błahuta – zastępca koordynatora projektu, konsultant d/s  edukacji europejskiej  (dyrektor Centrum Studiów Podyplomowych  WSZiA )

Zofia Kiełbińska – Ryńkonsultant d/s rolnictwa (kierownik Biura Karier WSZiA)

 

 

WSPÓŁPRACOWNICY:

Jolanta Turczyn

Aleksandra Duer

Mirosław Madej

dr Krzysztof Pancerz

 

 

Zapraszamy na Facebooka:    www.facebook.com/EDZamosc  

i Twittera:

 


Copyright © 2018 Europe Direct Zamość All rights reserved.

Zaloguj się