IX Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych – termin sk...

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli oraz Punkt Informacji Europejskiej „Europe Direct” przy Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu  organizują IX konkurs plastyczny:  „Moja wieś  w Unii Europejskiej –  wczoraj, dziś i jutro” 

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Konkurs plastyczny kierowany jest do uczniów szkół podstawowych

Hasło konkursu: Moja wieś  w Unii Europejskiej –  wczoraj, dziś i jutro”  edycja IX.

II. CEL KONKURSU  

Zachęcenie uczniów do czynnego zainteresowania się problematyką polskiej wsi w Unii Europejskiej oraz twórcze przedstawienie swoich przemyśleń na ww. temat w formie prac plastycznych;

III. ZASADY ORGANIZACYJNE:

  1. Udział w Konkursie jest dobrowolny,
  2. Termin nadsyłania prac mija 9 czerwca 2017 roku
  3. Prace plastyczne należy przesłać lub dostarczyć osobiście do najbliżej zlokalizowanych placówek:

– Zespół Doradztwa Rolniczego w Zamościu zs. w Sitnie, Sitno, 22-424 Sitno

– Zespół Doradztwa Rolniczego w Białej Podlaskiej  zs. w Grabanowie, Grabanów, 21-500 Biała Podlaska.

– Punkt Informacji Europejskiej „Europe Direct” przy WSZiA w Zamościu, ul. Akademicka 4, 22-400 Zamość

W finale Komisja Konkursowa wyłoni 30  najlepszych prac.  Przyznane zostaną 3 nagrody główne za pierwsze, drugie i trzecie miejsce, oraz 27 wyróżnień.

  1. Wytypowane prace zostaną zaprezentowane 2 lipca 2017 roku w Sitnie podczas XXI Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych, W tym dniu Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów ogłosi wyniki i wręczy nagrody wszystkim finalistom.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Prace wykonane powinny być w FORMACIE A3, ORIENTACJI POZIOMEJ,
  2. Jeden twórca może nadesłać na konkurs nie więcej niż jedną pracę.
  3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi i nieprzedstawianymi na innych konkursach.
  4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia nadsyłanych prac, powstałe w wyniku transportu pocztowego, stąd zaleca się troskliwe ich opakowanie.
  5. Każda z prac powinna być na odwrocie podpisana (imię i nazwisko autora, klasa, numer i nazwa szkoły, miejscowość, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, kontaktowy numer telefoniczny do rodziców – ważne !!),
  6. Organizatorzy Konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w publikacjach.

Osoby do kontaktu w sprawach organizacyjnych:

Grabanów – Katarzyna Karmasz  –  tel. 609 653 931

Sitno – Nina Drozdowska  –  tel. 84 611 25 27, 663 914 657

Zamość – Władysław Molas – tel. 84 677 67 76


Copyright © 2018 Europe Direct Zamość All rights reserved.

Zaloguj się