Zaproszenie na XII Forum Ekonomicznego Młodych Liderów, które odbę...

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów to wydarzenie, które od ponad 11 lat towarzyszy Forum Ekonomicznemu w Krynicy i jest największym międzynarodowym spotkaniem liderów młodego pokolenia, podczas którego poruszamy kwestie ekonomiczne, gospodarcze i społeczne.
 
To czas, w którym ponad 400 młodych liderów z 42 państw spotyka się w Polsce, aby tworzyć nowe rozwiązania i definiować wyzwania stojące przed naszym krajem i Europą. Służą temu organizowane od 11 lat debaty młodego pokolenia z wybitnymi przedstawicielami życia społecznego, politycznego i biznesowego współczesnego świata. We wspólnej dyskusji i warsztatach rodzą się nowe pomysły, inspiracje i podejmowane są decyzje o wspólnych przedsięwzięciach.
 
Tegoroczna tematyka Forum koncentruje się na następujących obszarach: przywództwo i wyzwania dla współczesnego lidera, startup Europa – wizja i pomysły reformy Unii Europejskiej, innowacje, startupy, zarządzanie biznesem, solidarność, wolontariat i przedsiębiorczość społeczna, edukacja i rynek pracy, spotkania i warsztaty z praktykami biznesu.
 
Więcej informacji: www.forum-leaders.eu

Copyright © 2018 Europe Direct Zamość All rights reserved.

Zaloguj się