Ponad 45 tys zł bezzwrotnej dotacji na start – zapraszamy do ud...

Projekt „Własna firma Twoją szansą” skierowany jest do osób fizycznych w wielu 30 lat i więcej z terenu Województwa Lubelskiego pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,  z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów.

Osoby te należą co najmniej do jednej z następujących grup:

 • Osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
 • Kobiety,
 • Osoby z niepełnosprawnościami,
 • Osoby długotrwale bezrobotne,
 • Osoby o niskich kwalifikacjach.

Wsparcie projektowe obejmuje także w min.5% osoby odchodzące z rolnictwa planujące rozpocząć prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

Formy wsparcia:

 • wsparcie finansowe na rozwój firmy w formie jednorazowej dotacji w wysokości 23 398,68 złotych,
 • wsparcie pomostowe w wysokości 1 850,00 PLN miesięcznie przez okres 12 miesięcy – dla osób które zatrudnią co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę przy czym będą to miejsca pracy utworzone w obszarze białej i/lub zielonej gospodarki,
 • szkolenia i doradztwo przygotowujące do podjęcia działalności gospodarczej.

 

Do projektu przyjętych zostanie 100 osób, z których 80 otrzyma bezzwrotne środki na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

 

W ramach projektu min. 20% które otrzymają środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej zatrudni conajmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę przy czym będą to miejsca pracy utworzone w obszarze białej i/lub zielonej gospodarki.

Działania projektowe:

 • Diagnoza kompetencji
 • Wsparcie szkoleniowo-doradcze
 • Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • Wsparcie pomostowe

Wartość projektu: 3.126.986,16 zł (w tym wkład UE:  2 657 938,23 zł).

Kontakt:

 1. Wojciechowska 9 A (II piętro)

20 – 704 Lublin

tel.: +48 736 922 844

e – mail: info@wlasnafirma.edu.pl

 

Regulamin rekrutacji oraz inne szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie www.wlasnafirma.edu.pl

 


Copyright © 2018 Europe Direct Zamość All rights reserved.

Zaloguj się