Obchody Dnia Europy oraz  Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją O...

Tradycyjnie w Dniu Europy  9 maja konsultanci Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Zamościu będą wręczać kwiaty i składać życzenia związane z tym dniem.  O godzinie  12.00  wszystkim napotkanym osobom wręczał je będzie Syriusza. To jedyna okazja w roku by uścisnąć mu dłoń.

Pomiędzy godz. 11.00  i 13.00 czynne będzie stoisko informacyjne Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct, na którym będzie można otrzymać bezpłatne materiały informacyjne: foldery, informatory, broszury i inne materiały dotyczące zagadnień europejskich. Specjalną niespodziankę mamy dla nauczycieli – pięknie wydany zbiór konspektów lekcji europejskich oraz materiały audio wizualne dla nauczyciela z zestawem broszur dla uczniów do prowadzenia lekcji nt. rolnictwa i ekologii.

W konkursie „Koło fortuny” wszyscy chętni będą mogli wygrać: gry planszowe, zestawy materiałów do rysowania i wyklejania „Travel book”, książkę z zadaniami europejskimi dla uczniów, maskotki, świecące długopisy, opaski odblaskowe.

O godz. 11.00  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za krokiem” utworzy żywe logo – symbol niepełnosprawności oraz flagę Unii Europejskiej zaś po godz. 12.00 przeprowadzi mecz siatkówki na siedząco Urząd Miasta Zamość – „Krok za Krokiem”

Stowarzyszenie prowadzi działalność mającą na celu wspieranie we wszystkich dziedzinach życia  osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin. Jego działalność skorelowana jest z  kierunkami polityki wobec osób niepełnosprawnych prowadzonej na szczeblu krajowym i międzynarodowym.  W dniu 20 marca 2007 roku Polska przyjęła Konwencję ONZ z 13 grudni 2006 roku  zmierzającą do poszanowania godności i autonomii osób z niepełnosprawnościami,  zapewnienia swobody dokonywania wyborów, niedyskryminacji, pełnego i skutecznego udziału w społeczeństwie,  integracji społecznej i równości szans osób niepełnosprawnych.

WM

Z ostatniej chwili: ze względu na przewidywane złe warunki atmosferyczne program realizowany przez Stowarzyszenie został przeniesiony do siedziby Stowarzyszenia przy ul Peowiaków 6a w Zamościu.


Copyright © 2018 Europe Direct Zamość All rights reserved.

Zaloguj się