XIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „GWIEZDNY KR...

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” organizowanej od 2004 roku! Celem realizowanego przedsięwzięcia jak popularyzacja wiedzy w zakresie historii integracji Europy, zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, a także bieżących wyzwań przed jakimi staje sama Unia, ale także i państwa członkowskie.

Nagrodą główną w tegorocznej edycji jest płatny staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli na zaproszenie Janusza Lewandowskiego – Posła do Parlamentu Europejskiego. Na pozostałych finalistów czekają wyjazdy studyjne do Parlamentu Europejskiego oraz cenne nagrody rzeczowe.

Szkoły zainteresowane udziałem w Olimpiadzie proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu Olimpiady na adres mailowy: kontakt@gwiezdnykrag.pl do 19 listopada 2017 roku!

Szczegółowe informacje o Olimpiadzie: Strona internetowa: http://gwiezdnykrag.pl/ Funpage na portalu Facebook: https://www.facebook.com/gwiezdnykrag/

Harmonogram:

  • 20 października – 19 listopada 2017 roku – zgłoszenia zainteresowanych szkół. (drogą mailową na adres: kontakt@gwiezdnykrag.pl – Słupski Instytut ds. Młodzieży odpowiada za rejestrację uczestników, a następnie wysłanie w wersji elektronicznej testu i klucza odpowiedzi do szkół na wskazany adres mailowy. Testy zostaną wysłane 22 listopada, szkoły natomiast wydrukują w odpowiedniej ilości egzemplarze dla uczestników).
  • 24 listopada 2017 roku – I etap Olimpiady godz. 10.00 we wszystkich szkołach ponadpodstawowych w Polsce.
  • 1 grudnia 2017 roku – wyniki I etapu Olimpiady – opublikowane na stronie internetowej, na podstawie danych przesłanych przez szkoły.
  • 12 grudnia 2017 roku – II etap Olimpiady godz. 10.00, będzie odbywał się w centrach egzaminacyjnych. Słupski Instytut ds. Młodzieży na podstawi Państwa zgłoszeń, podzieli uczestników do każdego centrum w ramach określonego limitu. Tu do Państwa prośba, aby powołać komisję która przeprowadzi, oceni i prześle wyniki testu (który Państwo otrzymają od nas wraz z kluczem odpowiedzi najpóźniej8 grudnia) do Komitetu Organizacyjnego.
  • 19 grudnia 2017 roku – wyniki II etapu Olimpiady.
  • 2 luty 2017 roku – publikacja zagadnień finałowych Olimpiady i tematu debaty.
  • 7 – 8 marca 2017 roku – finał Olimpiady. Tu warto podkreślić, że finał odbywać się w tym roku będzie w Słupsku, a organizatorzy pokrywają koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.
  • 9 marca 2017 roku – Uroczysta Gala Ogłoszenia Wyników Olimpiady.

Copyright © 2018 Europe Direct Zamość All rights reserved.

Zaloguj się