Z Kraju

Gospodarka europejska weszła w piąty rok ożywienia gospodarczego, którym cieszą się obecnie wszystkie państwa członkowskie UE. Tendencja ta, przy generalnie stałym tempie, ma się utrzymać w bieżącym i przyszłym roku. W opublikowanej dzisiaj wiosennej prognozie Komisja Europejska przewiduje wzrost PKB w strefie euro o 1,7 proc. w 2017 r. i 1,8 proc. w 2018 r.(1,6 proc. i 1,8 proc. zgodnie z prognozą zimową). Stopa wzrostu PKB w całej UE powinna pozostać na stałym poziomie 1,9 proc.

więcej » 2017-05-11 01:17

Komisja Europejska opublikowała dziś – w połowie swojego mandatu – śródokresowy przegląd strategii jednolitego rynku cyfrowego. Podsumowała w nim poczynione postępy, wezwała współustawodawców do szybkiego działania w sprawie wszystkich przedstawionych już wniosków oraz przedstawiła dalsze działania dotyczące platform internetowych, gospodarki opartej na danych i bezpieczeństwa cybernetycznego. Od maja 2015 r. Komisja Europejska przedstawiła 35 wniosków legislacyjnych i inicjatyw politycznych zapowiedzianych w strategii jednolitego rynku cyfrowego. Obecnie należy skoncentrować się na osiągnięciu porozumienia politycznego z Parlamentem

więcej » 2017-05-10 01:05

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw. W komunikacie MEMO/17/1045 przedstawiono najważniejsze decyzje Komisji (w tym cztery wezwania do usunięcia uchybienia, 45 uzasadnionych opinii, 11 decyzji o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii

więcej » 2017-05-04 01:43

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej uruchomiła nowy portal promocji produktów rolno-spożywczych, który ma pomóc organizacjom reprezentującym producentów z różnych sektorów rolno-spożywczych w: · uzyskiwaniu funduszy europejskich na programy promocyjne, · wyszukiwaniu potencjalnych partnerów, · dostępie do przydatnych informacji na temat możliwości wejścia na nowe rynki eksportowe. Portal zawiera następujące główne sekcje: · Informacje o wydarzeniach jak cykliczne seminaria internetowe mające na celu wspieranie potencjalnych beneficjentów w projektowaniu ich działań promocyjnych, · Informacje  o możliwościach finansowania i

więcej » 2017-04-25 11:38

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce oraz Instytut Reportażu zachęcają do wzięcia udziału w konkursie na najlepszy reportaż pt. „Mój dzień w Zjednoczonej Europie”. Wszystkie prace muszą mieć formę reportażu, a o zwycięstwie zadecyduje niebanalne podejście do tematu oraz wartość artystyczna tekstu. Na zwycięzców czeka atrakcyjna nagroda – dwudniowy kurs reportażu prowadzony przez Mariusza Szczygła – dziennikarza, reportażystę, pisarza, laureata Europejskiej Nagrody Literackiej oraz współzałożyciela Instytutu Reportażu. Szczegóły na: https://ec.europa.eu/poland/events/170412_konkurs_pl

więcej » 2017-04-18 07:40


Copyright © 2017 Europe Direct Zamość All rights reserved.

Zaloguj się