Z Kraju

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosił dzisiaj orędzie o stanie Unii w 2017 r. przed posłami do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i przedstawił swoje priorytety na nadchodzący rok, a także nakreślił swoją wizję, jak Unia Europejska może ewoluować do roku 2025 (zob. pełna treść orędzia). Przedstawił Plan działania na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i demokratyczniejszej Unii (zob. zestawienie informacji nt. planu działania). Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oświadczył dzisiaj: Wiatr znów wieje w żagle Europy. Nigdzie jednak nie dopłyniemy, jeśli tego wiatru nie chwycimy. (…) Powinniśmy wyznaczyć kierunek działań

więcej » 2017-09-13 11:12

We środę 13 września 2017 r. przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zaprezentuje w Parlamencie Europejskim orędzie o stanie Unii. Najnowsze przemówienie będzie miało szczególny charakter ze względu na okres ważnych przemian politycznych i gospodarczych, jakie przechodzi Europa. Reagując na te zmiany Unia chce zapewnić całemu kontynentowi bezpieczną i dostatnią przyszłość.   Po szeroko zakrojonej debacie na temat przyszłości Europy (# FutureofEurope) z udziałem obywateli, Parlamentu Europejskiego, parlamentów narodowych, władz regionalnych i lokalnych oraz szeroko pojętego

więcej » 2017-09-11 11:09

W ramach obecnego zaproszenia do składania wniosków Komisja Europejska zamierza wyłonić potencjalnych beneficjentów celem wdrożenia szeregu środków informacyjnych 1 współfinansowanych przez UE. Głównym celem jest udzielenie wsparcia na tworzenie i rozpowszechnianie informacji i treści związanych z polityką spójności UE, z poszanowaniem całkowitej niezależności redakcyjnej zaangażowanych podmiotów. Szczegółowe cele zaproszenia do składania wniosków to: – promowanie i ułatwianie lepszego zrozumienia roli polityki spójności we wspieraniu wszystkich regionów UE; – zwiększanie wiedzy na temat projektów finansowanych przez

więcej » 2017-09-11 07:54

Komisja przyjęła  cztery sprawozdania z postępu prac, w których wzywa wszystkie strony do podtrzymania i dalszego przyspieszenia zadowalających postępów w zakresie zarządzania nieuregulowanymi przepływami migracyjnymi, ochrony granic zewnętrznych UE i wspierania państw członkowskich pierwszej linii będących pod presją. Unijny mechanizm relokacji w sytuacjach nadzwyczajnych funkcjonuje i przynosi pozytywne rezultaty, o czym świadczy fakt, że dotychczas relokowano ponad 27 695 osób. Istotne jest, by państwa członkowskie jak najszybciej relokowały wszystkie pozostałe osoby kwalifikujące się do relokacji z Włoch

więcej » 2017-09-07 09:27

Dyrekcja Generalna ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej już po raz jedenasty zaprasza młodych ludzi z całej UE do udziału w konkursie Juvenes Translatores. W tegorocznej edycji konkursu Juvenes Translatores młodzi tłumacze zmierzą się z tekstami poświęconymi 60. rocznicy podpisania traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Rejestracja do udziału w konkursie organizowanym przez Dyrekcję Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej (DGT) rozpoczyna się 1 września w południe. Unijny komisarz ds. budżetu, zasobów ludzkich i tłumaczeń pisemnych Günther H. Oettinger powiedział: Ten konkurs

więcej » 2017-09-04 12:06


Copyright © 2017 Europe Direct Zamość All rights reserved.

Zaloguj się