Z Kraju

Już 21 listopada w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie odbędzie się europejska konferencja o edukacji filmowej pt. ‚Images That Move’. Organizatorem wydarzenia jest Creative Europe Desk Polska we współpracy z FINA. Konferencję rozpocznie wykład Wandy Strauven –  profesor filmoznawstwa afiliowanej przy Uniwersytecie w Amsterdamie i wykładowczyni Studiów nad mediami na Uniwersytecie Goethego we Frankfurcie. Profesor Strauven uczyła także na Katolickim Uniwersytecie w Mediolanie, a jej zainteresowania naukowe obejmują

więcej » 2017-11-08 12:20

Bruksela, 7 listopada 2017 r. 7 listopada 2017 r. obchodzimy 150. rocznicę urodzin Marii Skłodowskiej-Curie. Była ona pierwszą kobietą, która zdobyła Nagrodę Nobla i jedyną kobietą naukowcem, która otrzymała tę nagrodę dwukrotnie (w dziedzinie fizyki i chemii). Odkryła dwa nowe pierwiastki – polon i rad – co doprowadziło do powstania nowej dyscypliny naukowej: fizyki atomowej. W epoce, w której niemal wszystkie uniwersytety były zamknięte dla kobiet, Marii Skłodowskiej-Curie udało się ukończyć studia za granicą. Osiągnęła

więcej » 2017-11-07 12:25

Na posiedzeniu Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów 23 października w Luksemburgu unijni ministrowie ds. zatrudnienia i spraw społecznych jednogłośnie przyjęli inicjatywę europejskiego filara praw socjalnych zaledwie dwa lata od momentu, gdy przewodniczący J.-C. Juncker po raz pierwszy wspomniał o tym pomyśle, i w niecałe sześć miesięcy po przedłożeniu wniosku w tej sprawie. Filar zostanie ogłoszony przez Parlament, Radę i Komisję podczas Szczytu Społecznego na rzecz Sprawiedliwego Zatrudnienia i Wzrostu Gospodarczego, który odbędzie się 17

więcej » 2017-10-24 01:41

Zgodnie z zapowiedzią przewodniczącego Junckera, zawartą w orędziu o stanie Unii 2017, Komisja prezentuje dziś – wraz z 11. sprawozdaniem z postępów w realizacji unii bezpieczeństwa – zestaw operacyjnych i praktycznych środków, które mają lepiej bronić obywateli UE przed zagrożeniami terrorystycznymi oraz doprowadzić do stworzenia Europy, która chroni. Ich celem jest ograniczenie podatności na zagrożenia, uwidocznionej w niedawnych atakach terrorystycznych. Środki te wspierać będą państwa członkowskie w ochronie przestrzeni publicznej oraz przyczynią się do pozbawienia terrorystów możliwości działania.Komisja proponuje

więcej » 2017-10-18 11:20

Tegoroczne wydanie potwierdza, że na unijnym rynku pracy odnotowano pozytywne tendencje: 235 mln osób ma pracę, zatrudnienie w skali UE wzrosło w porównaniu z poziomem sprzed kryzysu, a bezrobocie wynosi 7,6 proc., czyli zbliża się do poziomu sprzed recesji. Ze sprawozdania wynika również, że aktualnie osobom bezrobotnym łatwiej jest znaleźć pracę. Z drugiej strony bardziej elastyczne rozwiązania na rynku pracy przynoszą korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Jednak w niektórych sytuacjach prowadzą do tego, że poszczególni

więcej » 2017-10-13 12:36


Copyright © 2017 Europe Direct Zamość All rights reserved.

Zaloguj się