Z Kraju

Komisja Europejska przedstawia dziś plan działania i konkretne środki ustawodawcze, zgodnie z obietnicą złożoną przez przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera w orędziu o stanie Unii w 2017 r. i w sprawozdaniu pięciu przewodniczących z 2015 r. dotyczącym pogłębienia unii gospodarczej i walutowej. Nawiązując do wizji przedstawionej w sprawozdaniu pięciu przewodniczących z czerwca 2015 r. oraz w dokumentach otwierających debatę w sprawie pogłębienia unii gospodarczej i walutowej oraz przyszłości finansów UE z wiosny 2017 r., Komisja Europejska proponuje plan działania na rzecz pogłębienia unii gospodarczej i walutowej,

więcej » 2017-12-06 02:31

 Komisja Europejska zaprezentowała nowe narzędzia służące do lepszej ochrony przed nadużyciami systemu unijnego podatku od wartości dodanej (VAT) i do likwidacji luk, które mogą prowadzić do nadużyć podatkowych na dużą skalę. Nowe przepisy mają na celu zwiększenie zaufania między państwami członkowskimi, tak aby wymieniały się one informacjami i wspierały współpracę między swoimi krajowymi organami podatkowymi i organami ścigania. Według najostrożniejszych szacunków nadużycia związane z podatkiem VAT mogą kosztować państwa członkowskie UE nawet ponad 50 mld

więcej » 2017-12-04 12:13

Komisja Europejska proponuje inwestycje rzędu 1 miliarda euro w 39 projektów transportowych – dwa z nich realizowane w Polsce otrzymają wsparcie inwestycyjne w wysokości 80,5 mln euro. Wybrane projekty podniosą standard polskich linii kolejowych oraz zwiększą przepustowość Morskiego Portu Gdańsk. Inwestycje będą realizowane w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF), europejskiego mechanizmu finansowego wspierającego sieci infrastrukturalne i po raz pierwszy połączą unijne dotacje z innymi europejskimi, krajowymi czy prywatnymi funduszami („inicjatywy łączone”).   Komisarz ds. transportu Violeta Bulc powiedziała: „Nasz inwestycyjny

więcej » 2017-11-30 12:54

Dzięki prostszym zasadom i bardziej elastycznemu podejściu wspólna polityka rolna (WPR) przynosi rzeczywiste rezultaty, wspierając rolników i zrównoważony rozwój rolnictwa w UE. Taka jest idea przewodnia przyjętego dziś przez Komisję Europejską komunikatu pt. „Przyszłość żywności i rolnictwa”. Przedstawiono w nim, w jaki sposób zadbać o to, aby najstarsza wspólna polityka UE pozostała aktualna w przyszłości. Najważniejszą inicjatywą jest zwiększenie odpowiedzialności państw członkowskich za to, w jaki sposób inwestują przyznane im fundusze WPR, i na co

więcej » 2017-11-29 02:51

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza 1 grudnia br. na seminarium z udziałem Jerzego Plewy, Dyrektora Generalnego w Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, który przedstawi Komunikat w sprawie modernizacji i uproszczenia wspólnej polityki rolnej UE. Celem seminarium jest zaznajomienie przedstawicieli administracji rządowej, sektora rolnego, świata akademickiego, reprezentantów agencji i związkówrolnych oraz pozostałych interesariuszy z propozycjami Komisji Europejskiej w zakresie kształtowania WPR. Czas: 1 grudnia 2017 r. (piątek), godz. 11.30 Miejsce: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, ul. Jasna

więcej » 2017-11-24 01:15


Copyright © 2018 Europe Direct Zamość All rights reserved.

Zaloguj się