Z Kraju

13 września w dorocznym orędziu o stanie Unii przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: W ostatnich trzech latach poczyniliśmy postępy w zapewnianiu Europejczykom bezpieczeństwa w sieci. Jednak Europa nadal nie jest właściwie przygotowana na cyberataki. Dlatego Komisja proponuje dzisiaj nowe narzędzia, m. in. Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego, byśmy mogli skuteczniej się bronić przed takimi atakami. Europejczycy mają dużo zaufania do technologii cyfrowych. Otwierają one przed obywatelami nowe możliwości łączenia się, ułatwiają rozpowszechnianie informacji i stanowią podstawę gospodarki europejskiej.

więcej » 2017-09-19 01:20

Aby w pełni wykorzystać korzyści płynące z unijnej gospodarki opartej na danych, Komisja proponuje nowy zestaw przepisów regulujących swobodny przepływ danych nieosobowych w UE. Wraz z obowiązującymi już przepisami dotyczącymi danych osobowych nowe środki umożliwią przechowywanie i przetwarzanie danych nieosobowych w całej Unii, co ma doprowadzić do podniesienia konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw oraz modernizacji usług publicznych na rzeczywistym unijnym jednolitym rynku usług transmisji danych. Za najważniejszy warunek, który musi zostać spełniony, aby gospodarka oparta na danych mogła podwoić

więcej » 2017-09-19 01:18

Debata odbędzie się w piątek, 27 października w Warszawie, w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej, w godzinach 10.00-15.00. Udział w niej weźmie około 40 mieszkańców Polski, zróżnicowanych pod względem miejsca zamieszkania, wieku, wykształcenia, płci, pozycji społecznej i zawodu. Zadaniem ekspertów będzie przystępne zaprezentowanie działań podejmowanych przez Unię Europejską (w tym aktualnych prac w instytucjach UE) w następujących dziedzinach (jeden ekspert do jednego tematu): Zatrudnienie i edukacja (w tym aktualne problemy – np. kwestia polskich pracowników w UK

więcej » 2017-09-19 12:33

Bruksela, 13 września 2017 r.   WPROWADZENIE – WIATR W ŻAGLE Szanowny Panie Przewodniczący! Panie Posłanki, Panowie Posłowie do Parlamentu Europejskiego! Kiedy stałem tutaj przed Państwem o tej porze rok temu, miałem do wygłoszenia nieco łatwiejsze wystąpienie. Wszyscy widzieliśmy, że nasza Unia nie była w dobrym stanie. Europa była poobijana i posiniaczona po roku, który wstrząsnął naszymi fundamentami. Mieliśmy tylko dwa wyjścia: połączyć siły przy realizacji pozytywnego europejskiego programu działań lub wycofać się i zająć się własnymi sprawami. Stając

więcej » 2017-09-17 07:55

13 września w dorocznym orędziu o stanie Unii przewodniczący Jean-Claude Juncker powiedział: Pragnę, abyśmy wzmacniali nasz europejski program handlowy. Tak, Europa jest otwarta na biznes. Konieczna jednak jest wzajemność. Musimy dostawać to, co dajemy. Handel nie jest pojęciem abstrakcyjnym. Jego celem jest tworzenie miejsc pracy i nowych możliwości dla europejskich przedsiębiorstw – dużych i małych. Każda dodatkowa transza eksportu o wartości 1 mld euro wspiera kolejnych 14 tys. miejsc pracy w Europie. Celem handlu jest także

więcej » 2017-09-14 11:25


Copyright © 2017 Europe Direct Zamość All rights reserved.

Zaloguj się