Z Kraju

Komisja uzasadniła swoje poważne zastrzeżenia dotyczące planowanej reformy sądownictwa w Polsce w zaleceniu w sprawie praworządności skierowanym do polskich władz. W jej ocenie rzeczona reforma prowadzi do zwiększenia systemowego zagrożenia praworządności w Polsce, zidentyfikowanego w trakcie odnośnej procedury wszczętej przez Komisję w styczniu 2016 r. Komisja wzywa władze polskie do rozwiązania wskazanych problemów w terminie jednego miesiąca. W szczególności Komisja wzywa władze polskie, aby nie podejmowały żadnych kroków mających na celu przeniesienie lub wymuszenie przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. W przypadku przyjęcia takich środków Komisja gotowa

więcej » 2017-07-26 11:24

Z opublikowanej w 2017 r. tablicy wyników sytuacji konsumentów wynika, że coraz więcej konsumentów robi zakupy przez internet, przy czym rośnie również ich zaufanie do handlu elektronicznego, zwłaszcza do sprzedawców z innych krajów UE. Sprzedawcy detaliczni nadal jednak niechętnie rozszerzają zakres swojej działalności i niepewnie podchodzą do otwarcia sprzedaży internetowej dla klientów z innych państw w UE. Wynika to zwykle z wyższego ryzyka oszustw oraz odmowy płatności w sprzedaży transgranicznej, innych uregulowań podatkowych oraz różnic

więcej » 2017-07-25 11:43

Globalizacja przyniosła ogromne korzyści gospodarkom słabiej rozwiniętym na świecie oraz wiele możliwości Europejczykom; chociaż korzyści płynące z globalizacji są szeroko rozprzestrzenione, to jej koszty często rozkładają się nierównomiernie, co zostało podkreślone w dokumencie Komisji dotyczącym wykorzystania możliwości płynących z globalizacji. Aby poradzić sobie z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą modernizacja gospodarcza, Europa musi zapewnić swobodę swoim regionom i pomóc im w tworzeniu wartości. Oznacza to, że muszą być innowacyjne, wprowadzać cyfryzację, odchodzić od paliw kopalnych i

więcej » 2017-07-24 10:10

Minęły cztery miesiące od przedstawienia przez Komisję Białej księgi w sprawie przyszłości Europy. Debata na ten temat nabiera tempa, a bierze w niej udział już nawet ponad 30 milionów obywateli.  Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker powiedział: Bardzo cieszy mnie fakt, że tak wiele osób włącza się do debaty na temat przyszłości Unii Europejskiej, którą Komisja zapoczątkowała, publikując białą księgę w dniu 1 marca 2017r. Wyrażono już wiele różnych opinii, daje się też odczuć silne dążenie do dokonania pozytywnych zmian. Ja

więcej » 2017-07-17 04:40

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska („Komisja”) podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa unijnego dla dobra obywateli i przedsiębiorstw. Niektóre decyzje dotyczą Polski (z zakresu środowiska, mobilności i transportu oraz podatków i unii celnej). Najważniejsze decyzje Komisji pogrupowane według obszarów polityki można znaleźć w pełnej

więcej » 2017-07-14 01:50


Copyright © 2017 Europe Direct Zamość All rights reserved.

Zaloguj się