Z Kraju

Grupa zadaniowa przedłoży przewodniczącemu w terminie do 15 lipca 2018 r. sprawozdanie, w którym przedstawi zalecenia dotyczące usprawnienia stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności oraz określi obszary polityki, w których można by oddelegować lub ostatecznie przekazać państwom członkowskim wykonywanie zadań, a także sposoby lepszego włączenia władz regionalnych i lokalnych w tworzenie polityki UE i jej realizację. Przewodniczący Juncker zapowiedział utworzenie grupy zadaniowej w orędziu o stanie Unii wygłoszonym 13 września, w którym stwierdził: „Obecna Komisja stara się działać

więcej » 2017-11-16 09:16

W kontekście trwającej debaty na temat przyszłości Europy Komisja Europejska nakreśla dzisiaj swoją wizję dotyczącą utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. Przedstawione koncepcje będą stanowiły wkład w dyskusję na temat przyszłości edukacji i kultury, którą przywódcy UE podejmą w ramach szczytu społecznego 17 listopada 2017 r. w Göteborgu. Komisja uważa, że wykorzystanie w pełni potencjału edukacji i kultury jako sił napędowych wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i sprawiedliwości społecznej, jak również jako sposobu na

więcej » 2017-11-15 11:32

Regulamin konkursu dla szkół średnich § 1 TEMAT i CELE KONKURSU Organizatorem konkursu jest Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce (BIPE), ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa, tel. 22 5952477, mail epwarszawa@ep.europa.eu Celem konkursu jest wyłonienie klas/grup, które otrzymają zaproszenie na spotkanie Euroscola odbywające się w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół średnich w wieku 16-18 lat. Konkurs nie jest przeznaczony dla dorosłych uczniów realizujących naukę w trybie zaocznym. Nagrodą w

więcej » 2017-11-13 02:48

Według tegorocznego wydania Monitora Kształcenia i Szkolenia, opublikowanego dziś przez Komisję, krajowe systemy kształcenia coraz bardziej sprzyjają włączeniu społecznemu i stają się skuteczniejsze. Potwierdza się jednak teza, iż poziom wykształcenia w dużej mierze zależy od środowiska społeczno-ekonomicznego, z którego pochodzą uczennice i uczniowie. Komisja Europejska wspiera państwa członkowskie w zapewnianiu odpowiedniego poziomu ich systemów kształcenia: ważna część tych wysiłków to dane zebrane w publikowanym corocznie Monitorze Kształcenia i Szkolenia. Według najnowszego wydania postępy państw członkowskich

więcej » 2017-11-10 12:38

Gospodarka strefy euro jest na dobrej drodze, by w tym roku osiągnąć największe tempo wzrostu od dekady. Prognozowany wzrost realnego PKB wynosi 2,2 proc. To znacznie więcej, niż zakładano wiosną (1,7 proc.). Również gospodarka UE jako całość powinna w tym roku przekroczyć oczekiwania, osiągając wzrost na poziomie 2,3 proc. (zamiast 1,9 proc., jak zakładano wiosną). W opublikowanej dzisiaj jesiennej prognozie gospodarczej Komisja Europejska przewiduje, że wzrost gospodarczy zarówno w strefie euro, jak i w UE wyniesie 2,1 proc. w 2018

więcej » 2017-11-09 12:59


Copyright © 2017 Europe Direct Zamość All rights reserved.

Zaloguj się