Z Kraju

Na podstawie wytycznych (art. 50) przyjętych przez Radę Europejską w dniu 15 grudnia Komisja Europejska przesłała dziś Radzie zalecenie (art. 50) dotyczące rozpoczęcia rozmów na temat kolejnego etapu uporządkowanego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W projekcie wytycznych negocjacyjnych, stanowiących uzupełnienie wytycznych negocjacyjnych z maja 2017 r., określono dodatkowe szczegóły na temat możliwych rozwiązań przejściowych. Obejmują one w szczególności następujące ustalenia: Nie należy dopuszczać podejścia wybiórczego – Wielka Brytania będzie nadal uczestniczyć w unii celnej i jednolitym

więcej » 2017-12-21 12:03

Komisja Europejska przedstawia sprawozdanie na temat postępów poczynionych w kierunku osiągnięcia pełnej wzajemności wizowej z Kanadą i Stanami Zjednoczonymi. Ocenia w nim rozwój sytuacji w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy oraz skuteczność mechanizmu wzajemności. Liczba przypadków braku wzajemności została znacznie zmniejszona w ciągu ostatnich dwóch i pół roku. W ostatnim czasie osiągnięto pełną wzajemność wizową z Kanadą po tym, jak zniosła ona obowiązek wizowy dla obywateli Rumunii i Bułgarii od 1 grudnia 2017 r. Podobne wyniki

więcej » 2017-12-21 11:38

Annex1

Przez blisko dwa lata Komisja wielokrotnie podejmowała starania o nawiązanie konstruktywnego dialogu z polskimi władzami w kontekście ram na rzecz praworządności. Dzisiaj jednak stwierdziła, że istnieje wyraźne ryzyko poważnego naruszenia zasady praworządności w Polsce. Komisja proponuje zatem Radzie przyjęcie decyzji na podstawie art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej (zob. załącznik II). Komisja Europejska podejmuje działania, aby bronić praworządności w Europie. W wyniku reformy sądownictwa w Polsce sądy zostają podporządkowane kontroli politycznej rządzącej większości.

więcej » 2017-12-20 10:39

Komisja przedłożyła dzisiaj dwa wnioski ustawodawcze, które mają ułatwić przedsiębiorstwom, a zwłaszcza MŚP, sprzedaż ich produktów w całej UE, a także wzmocnić kontrole przeprowadzane przez organy krajowe i urzędników celnych, aby zapobiec sprzedaży niebezpiecznych produktów konsumentom europejskim. Jyrki Katainen, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, powiedział: Jednolity rynek liczący 500 milionów konsumentów jest wielkim sukcesem UE. Dzięki przedstawionym dzisiaj wnioskom usuwamy przeszkody, wzmacniamy zaufanie i umożliwiamy naszym przedsiębiorstwom i konsumentom czerpanie z niego

więcej » 2017-12-19 01:56

Komisja Europejska zaleciła dzisiaj Radzie Europejskiej (art. 50), aby ta uznała, że pierwszy etap negocjacji prowadzonych ze Zjednoczonym Królestwem na podstawie art. 50 zakończył się osiągnięciem wystarczających postępów. Decyzja leży teraz w rękach Rady Europejskiej (art. 50) – podczas posiedzenia w dniu 15 grudnia 2017 r. zadecyduje ona, czy poczyniono wystarczające postępy, co umożliwiłoby przejście do drugiego etapu negocjacji. Ocena Komisji opiera się na wspólnym sprawozdaniu uzgodnionym przez negocjatorów Komisji i rządu Zjednoczonego Królestwa. Premier Theresa May potwierdziła wyniki tej oceny podczas

więcej » 2017-12-08 02:02


Copyright © 2018 Europe Direct Zamość All rights reserved.

Zaloguj się