Z Kraju

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), zawarły porozumienie ustanawiające platformę inwestycyjną mającą na celu wspieranie projektów z zakresu budowy społecznych mieszkań czynszowych w gminach w całej Polsce. Dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach Planu inwestycyjnego dla Europy, opracowanego przez przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude’a Junckera, platforma ta umożliwi uruchomienie programu finansowego w sektorze, w którym konieczne są wzmożone inwestycje oraz ograniczy wykluczenie społeczne. Zawarte porozumienie ma na celu wsparcie do 2021 roku inwestycji z

więcej » 2017-05-25 01:26

Forum Ekonomiczne Młodych Liderów to wydarzenie, które od ponad 11 lat towarzyszy Forum Ekonomicznemu w Krynicy i jest największym międzynarodowym spotkaniem liderów młodego pokolenia, podczas którego poruszamy kwestie ekonomiczne, gospodarcze i społeczne.   To czas, w którym ponad 400 młodych liderów z 42 państw spotyka się w Polsce, aby tworzyć nowe rozwiązania i definiować wyzwania stojące przed naszym krajem i Europą. Służą temu organizowane od 11 lat debaty młodego pokolenia z wybitnymi przedstawicielami życia społecznego,

więcej » 2017-05-24 09:55

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polce, zaprasza do udziału procedurze negocjacyjnej, której przedmiotem będą usługi „Organizacji akcji informacyjno-edukacyjnej „Lekcja na 12 gwiazdek”. „Lekcja na 12 gwiazdek” to cykl spotkań z młodzieżą szkolną poświęconych tematom dotyczącym Unii Europejskiej i członkostwa Polski w UE (z uwzględnieniem jego wpływu na codzienne życie obywateli). Firmy, które są zainteresowane udziałem w procedurze, proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 29 maja 2017 r. Kolejnym etapem procedury będzie wysłanie zainteresowanym

więcej » 2017-05-19 10:30

Projekt „Własna firma Twoją szansą” skierowany jest do osób fizycznych w wielu 30 lat i więcej z terenu Województwa Lubelskiego pozostających bez pracy (w tym zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne), zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,  z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów. Osoby te należą co najmniej do jednej z następujących grup: Osoby w wieku powyżej 50 roku życia,

więcej » 2017-05-16 07:33

Inicjatywa, którą był hiszpański projekt LIFE finansowany przez UE, przekształca się w oficjalny Dzień Europejski. Podczas dzisiejszej uroczystości unijny komisarz ds. środowiska Karmenu Vella, przewodnicząca komisji Parlamentu Europejskiego ds. środowiska Adina-Ioana Valean, pierwszy wiceprzewodniczący Komitetu Regionów Karl-Heinz Lambertz oraz zastępca stałego przedstawiciela Malty przy UE Neil Kerr podpisali wspólne oświadczenie, które oficjalnie ustanawia „Europejski Dzień Sieci Natura 2000”. Będzie on obchodzony 21 maja w całej Europie. Już w tym roku 21 maja w całej Europie

więcej » 2017-05-15 01:29


Copyright © 2017 Europe Direct Zamość All rights reserved.

Zaloguj się