Z Kraju

Unijne urzędy i organizacje zajmujące się ochroną konsumenta otrzymują coraz więcej skarg od użytkowników serwisów społecznościowych, którzy padli ofiarą oszustw i wyłudzeń. Skargi dotyczą też niezgodności niektórych warunków świadczenia usług z unijnym prawem ochrony konsumenta. W związku z tym w listopadzie ubiegłego roku unijne organy ochrony konsumenta, z inicjatywy francuskiego urzędu ochrony konsumenta i przy wsparciu Komisji Europejskiej, zwróciły się na piśmie do Facebooka, Twittera i Google + z prośbą o ustosunkowanie się do tych

więcej » 2017-03-17 01:58

Europejskie organizacje producentów owoców i warzyw skorzystają z prostszych zasad, mniejszego obciążenia administracyjnego i większego wsparcia finansowego w czasie kryzysu dzięki nowym przepisom przyjętym dzisiaj przez Komisję Europejską. Zaktualizowane i uproszczone rozporządzenie delegowane dotyczące europejskiego sektora owoców i warzyw jest etapem zamykającym dwuletni przegląd w ramach trwającej inicjatywy na rzecz lepszego stanowienia prawa, realizowanej przez Komisję pod przewodnictwem J.-C. Junckera. Rozporządzenie to przyczyni się do dalszego zwiększenia roli organizacji producentów (OP) dzięki podniesieniu ich atrakcyjności dla osób niebędących

więcej » 2017-03-13 12:52

Zgodnie z zapowiedzią zawartą w orędziu o stanie Unii wygłoszonym w 2016 r. przez przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera Komisja Europejska przedstawiła dziś białą księgę w sprawie przyszłości Europy. Stanowi ona wkład Komisji w dyskusję, która odbędzie się podczas szczytu Rady 25 marca 2017 r. w Rzymie. W ramach przygotowań do obchodów 60. rocznicy UE, patrzymy wstecz na siedemdziesiąt lat pokoju i na rozszerzoną Unię, będącą jedną z najbogatszych gospodarek świata, która jest domem dla 500 mln obywateli żyjących

więcej » 2017-03-02 02:31

Popierasz integrację europejską i masz pomysł, jak ją usprawnić? A może nie odpowiada Ci obecny kształt Unii Europejskiej i wiesz, co należy w niej zmienić? Chcemy poznać Twoją opinię! Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w debacie z okazji 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich: 60 lat i co dalej? Warszawa, 25 marca 2017 r. Kogo szukamy? 36 osób z całego kraju, w każdym wieku (18+), o różnym nastawieniu do integracji europejskiej, bez względu na ich wykształcenie

więcej » 2017-02-16 02:42

Przyjmując comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, Komisja Europejska podejmuje kroki prawne przeciwko państwom członkowskim, które nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z prawa unijnego. Decyzje te dotyczą różnych sektorów i dziedzin polityki UE, a ich celem jest zapewnienie właściwego stosowania prawa UE dla dobra obywateli i przedsiębiorstw. Wśród najważniejszych decyzji Komisji podjętych dzisiaj jest 5 wezwań do usunięcia uchybienia, 50 uzasadnionych opinii, 7 decyzji o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz

więcej » 2017-02-15 12:41


Copyright © 2017 Europe Direct Zamość All rights reserved.

Zaloguj się