Dokumenty

Szybki rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych rodzi potrzebę solidnej ochrony danych osobowych – prawo w tym zakresie tworzy zarówno Unia Europejska  jak i Rady Europy. Na potrzeby osób zajmujących sie tymi zagadnieniami, w tym także prawników opracowano „Podręcznik europejskiego prawa o ochronie danych” Dostępny jest tu: Ochrona danych

więcej » 2015-08-31 01:03

Zalecenia Rady dla Polski  z 13.5.2015 r w sprawie krajowego programu reform Polski na 2015 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2015 r. Pełny dokument:  Zalecenia dla Polski

więcej » 2015-06-30 10:02

We wrześniu ukazał się 13 zeszyt w ramach serii wydawniczej Prace Studenckich Kół  Naukowych pt Prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty integracji europejskiej wydany przez Centrum Informacji Europejskiej Europe Direct. Okładka Czytaj tekst – Prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty integracji europejskiej

więcej » 2010-11-12 11:20

Wykład otwarty dr Wojciecha Orłowskiego wygłoszony 19 października 2010 roku podczas inauguracji roku akademickiego w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji Okładka Tekst wykładu „Ustrój państwa w erze integracji europejskiej”

więcej » 2010-10-20 10:09

Nowy obraz

    Programy Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007 – 2013 jest  kontynuacją przedsięwzięć realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A 2000-2006 i ma na celu wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na obszarze pogranicza polsko – białorusko – ukraińskiego. Program jest współfinansowany z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EISP). – łączna wartość grantów na działania zlokalizowane w obszarze przylegającym nie może przekroczyć 20% budżetu programu       Budżet programu na lata 2007-2013

więcej » 2009-11-12 10:49


Copyright © 2017 Europe Direct Zamość All rights reserved.

Zaloguj się