Dokumenty

Zapraszamy do lektury: Barometr Regionalny 3/2015

więcej » 2015-11-02 11:30

Czytaj  więcej: Prace Studenckich Kół Naukowych 2015

więcej » 2015-09-09 12:49

Szybki rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych rodzi potrzebę solidnej ochrony danych osobowych – prawo w tym zakresie tworzy zarówno Unia Europejska  jak i Rady Europy. Na potrzeby osób zajmujących sie tymi zagadnieniami, w tym także prawników opracowano „Podręcznik europejskiego prawa o ochronie danych” Dostępny jest tu: Ochrona danych

więcej » 2015-08-31 01:03

Zalecenia Rady dla Polski  z 13.5.2015 r w sprawie krajowego programu reform Polski na 2015 r. oraz zawierające opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2015 r. Pełny dokument:  Zalecenia dla Polski

więcej » 2015-06-30 10:02

We wrześniu ukazał się 13 zeszyt w ramach serii wydawniczej Prace Studenckich Kół  Naukowych pt Prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty integracji europejskiej wydany przez Centrum Informacji Europejskiej Europe Direct. Okładka Czytaj tekst – Prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty integracji europejskiej

więcej » 2010-11-12 11:20


Copyright © 2018 Europe Direct Zamość All rights reserved.

Zaloguj się