Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” organizowanej od 2004 roku! Celem realizowanego przedsięwzięcia jak popularyzacja wiedzy w zakresie historii integracji Europy, zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, a także bieżących wyzwań przed jakimi staje sama Unia, ale także i państwa członkowskie. Nagrodą główną w tegorocznej edycji jest płatny staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli na zaproszenie Janusza Lewandowskiego – Posła

więcej » 2017-10-20 01:30

Wójt Gminy Skierbieszów, Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny oraz PIE Europe Direct zapraszają uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów do udziału w konkursie plastycznym o tematyce historycznej. Dla uczestników przygotowano wiele ciekawych nagród. Niespodziankę przygotowano dla każdego uczestnika konkursu. Zapraszamy.   REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „TRAGICZNY LOS DZIECI ZAMOJSZCZYZNY” CEL KONKURSU edukacja patriotyczna młodzieży, rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych młodzieży, rozwijanie wrażliwości plastycznej inspirowanej historią, poznawanie historii własnego narodu i kraju. ORGANIZATORZY Wójt Gminy w Skierbieszów, Gimnazjum

więcej » 2017-09-29 10:46

Ponad 170 osób wzięło udział w spotkaniu  z Rafałem Szyndlauerem – doradcą politycznym i prawnym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Mówiono o kryzysie finansowym i migracyjnym, o Białej Księdze i orędziu J C Junckera, o wolności, równości i praworządności w Unii Europejskiej, mówiono o Polsce, jej drodze do euro, o Puszczy Białowieskiej i łamaniu konstytucji. Wszystko stało się jasne, logiczne i przejrzyste. Spotkanie trwające blisko 2 godziny prowadził prof. WSZiA dr hab, Wojciech Orłowski. Uczestniczyli

więcej » 2017-09-18 01:28

Grupa zadaniowa przedłoży przewodniczącemu w terminie do 15 lipca 2018 r. sprawozdanie, w którym przedstawi zalecenia dotyczące usprawnienia stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności oraz określi obszary polityki, w których można by oddelegować lub ostatecznie przekazać państwom członkowskim wykonywanie zadań, a także sposoby lepszego włączenia władz regionalnych i lokalnych w tworzenie polityki UE i jej realizację. Przewodniczący Juncker zapowiedział utworzenie grupy zadaniowej w orędziu o stanie Unii wygłoszonym 13 września, w którym stwierdził: „Obecna Komisja stara się działać

więcej » 2017-11-16 09:16

W kontekście trwającej debaty na temat przyszłości Europy Komisja Europejska nakreśla dzisiaj swoją wizję dotyczącą utworzenia europejskiego obszaru edukacji do 2025 r. Przedstawione koncepcje będą stanowiły wkład w dyskusję na temat przyszłości edukacji i kultury, którą przywódcy UE podejmą w ramach szczytu społecznego 17 listopada 2017 r. w Göteborgu. Komisja uważa, że wykorzystanie w pełni potencjału edukacji i kultury jako sił napędowych wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy i sprawiedliwości społecznej, jak również jako sposobu na

więcej » 2017-11-15 11:32

Regulamin konkursu dla szkół średnich § 1 TEMAT i CELE KONKURSU Organizatorem konkursu jest Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce (BIPE), ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa, tel. 22 5952477, mail epwarszawa@ep.europa.eu Celem konkursu jest wyłonienie klas/grup, które otrzymają zaproszenie na spotkanie Euroscola odbywające się w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkół średnich w wieku 16-18 lat. Konkurs nie jest przeznaczony dla dorosłych uczniów realizujących naukę w trybie zaocznym. Nagrodą w

więcej » 2017-11-13 02:48

Jobbydoo pozwala użytkownikom szybko i skutecznie wyszukiwać praktyki i staże,  wolne miejsca pracy we wszystkich witrynach zawodowych, na portalach i agencjach rekrutacyjnych w: Niemczech, Francji, Włoszech, w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, a także w Australii, w Stanach Zjednoczonych i w Brazylii.     Wielka Brytania https://www.jobbydoo.co.uk Niemcy https://www.jobbydoo.de Francja https://www.jobbydoo.fr Włochy https://www.jobbydoo.it Hiszpania https://www.jobbydoo.es USA https://www.jobbydoo.com Australia https://www.jobbydoo-au.com Brazylia https://www.jobbydoo.com.br

więcej » 2017-10-30 01:26

Posiedzenie plenarne : Przeczytaj, co wydarzyło się na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego: wizyta sekretarza generalnego ONZ, debata o negocjacjach w sprawie Brexitu, rezolucja o relokacji uchodźców. Źródło : © Unia Europejska, 2017 – PE

więcej » 2017-05-19 07:37

Posiedzenie plenarne : Użytkownicy z UE, którzy zapłacili za dostęp do filmów lub seriali publikowanych w sieci, będą mogli wkrótce obejrzeć je również podczas podróży za granicę. Źródło : © Unia Europejska, 2017 – PE

więcej » 2017-05-18 10:51


Copyright © 2017 Europe Direct Zamość All rights reserved.

Zaloguj się