Wójt Gminy Skierbieszów, Gimnazjum im. Dzieci Zamojszczyzny oraz PIE Europe Direct zapraszają uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów do udziału w konkursie plastycznym o tematyce historycznej. Dla uczestników przygotowano wiele ciekawych nagród. Niespodziankę przygotowano dla każdego uczestnika konkursu. Zapraszamy.   REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO „TRAGICZNY LOS DZIECI ZAMOJSZCZYZNY” CEL KONKURSU edukacja patriotyczna młodzieży, rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych młodzieży, rozwijanie wrażliwości plastycznej inspirowanej historią, poznawanie historii własnego narodu i kraju. ORGANIZATORZY Wójt Gminy w Skierbieszów, Gimnazjum

więcej » 2017-09-29 10:46

Ponad 170 osób wzięło udział w spotkaniu  z Rafałem Szyndlauerem – doradcą politycznym i prawnym Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Mówiono o kryzysie finansowym i migracyjnym, o Białej Księdze i orędziu J C Junckera, o wolności, równości i praworządności w Unii Europejskiej, mówiono o Polsce, jej drodze do euro, o Puszczy Białowieskiej i łamaniu konstytucji. Wszystko stało się jasne, logiczne i przejrzyste. Spotkanie trwające blisko 2 godziny prowadził prof. WSZiA dr hab, Wojciech Orłowski. Uczestniczyli

więcej » 2017-09-18 01:28

„Porozmawiajmy o Europie” – to wykład otwarty prowadzony w formie rozmowy 2 ekspertów na tematy europejskiey, który odbędzie się 18 września 2017 roku w Collegium Novum Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu przy ul Sienkiewicza 22 (sala 105, godz. 10.00). O przyszłości Europy  z Rafałem Szyndlauerem, doradcą d/s politycznych i prawnych Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polce rozmawiał będzie  dr hab. Wojciech Orłowski, konstytucjonalista, pracownik naukowy UMCS i WSZiA. Będzie to okazja do zadania ekspertom wielu pytań dotyczących

więcej » 2017-08-31 12:14

Zgodnie z zapowiedzią przewodniczącego Junckera, zawartą w orędziu o stanie Unii 2017, Komisja prezentuje dziś – wraz z 11. sprawozdaniem z postępów w realizacji unii bezpieczeństwa – zestaw operacyjnych i praktycznych środków, które mają lepiej bronić obywateli UE przed zagrożeniami terrorystycznymi oraz doprowadzić do stworzenia Europy, która chroni. Ich celem jest ograniczenie podatności na zagrożenia, uwidocznionej w niedawnych atakach terrorystycznych. Środki te wspierać będą państwa członkowskie w ochronie przestrzeni publicznej oraz przyczynią się do pozbawienia terrorystów możliwości działania.Komisja proponuje

więcej » 2017-10-18 11:20

Tegoroczne wydanie potwierdza, że na unijnym rynku pracy odnotowano pozytywne tendencje: 235 mln osób ma pracę, zatrudnienie w skali UE wzrosło w porównaniu z poziomem sprzed kryzysu, a bezrobocie wynosi 7,6 proc., czyli zbliża się do poziomu sprzed recesji. Ze sprawozdania wynika również, że aktualnie osobom bezrobotnym łatwiej jest znaleźć pracę. Z drugiej strony bardziej elastyczne rozwiązania na rynku pracy przynoszą korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. Jednak w niektórych sytuacjach prowadzą do tego, że poszczególni

więcej » 2017-10-13 12:36

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Partnerem VII edycji Konkursu Młody Ekonomista organizowanego przez  Towarzystwo Ekonomistów Polskich Konkurs ma na celu wspieranie rozwoju ambitnych, utalentowanych i wyróżniających się wiedzą ekonomiczną młodych ludzi. Jest skierowany do studentów wszystkich kierunków studiów, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Temat VII edycji KME to Znaczenie członkostwa w UE dla polskiej gospodarki Termin składania prac upływa 31 października 2017 o północy. Ogłoszenie nazwisk laureatów i autorów wyróżnionych prac nastąpi w połowie grudnia. Regulamin Konkursu

więcej » 2017-10-11 07:28

Posiedzenie plenarne : Przeczytaj, co wydarzyło się na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego: wizyta sekretarza generalnego ONZ, debata o negocjacjach w sprawie Brexitu, rezolucja o relokacji uchodźców. Źródło : © Unia Europejska, 2017 – PE

więcej » 2017-05-19 07:37

Posiedzenie plenarne : Użytkownicy z UE, którzy zapłacili za dostęp do filmów lub seriali publikowanych w sieci, będą mogli wkrótce obejrzeć je również podczas podróży za granicę. Źródło : © Unia Europejska, 2017 – PE

więcej » 2017-05-18 10:51

Posiedzenie plenarne : Państwa UE muszą wypełnić swoje zobowiązania przyjęcia osób poszukujących azylu, z Grecji i Włoch, dając pierwszeństwo nieletnim bez opieki, powiedzieli posłowie w czwartek. Źródło : © Unia Europejska, 2017 – PE

więcej » 2017-05-18 10:46


Copyright © 2017 Europe Direct Zamość All rights reserved.

Zaloguj się