br_2016_3

W okresie minionych 4 lat, PIE ED wydało 11 różnego typu wydawnictw, w tym 4 monografie . W roku 2016 się ukazały się 2 pozycje: praca zbiorowa pod redakcją naukową Anny Kosińskiej i Piotra Witkowskiego pt. „Bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej w transgranicznym przepływie osób i towarów” oraz  Barometr Regionalny Nr 3/2016. Pierwsze z nich porusza kluczowe zagadnienia bezpieczeństwa granic zewnętrznych Unii Europejskiej m.in. w kontekście niespotykanej dotąd skali migracji i zagrożenia terroryzmem. Barometr Regionalny

więcej » 2016-12-01 10:59

20161027_165711

W dniu 27 października br. 25 – osobowa grupa reprezentująca PIE Europe Direct w Zamościu wzięła udział w spotkaniu organizowanym przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce w ramach Dialogu Obywatelskiego, z Vytenisem Andriukaitisem, komisarzem UE ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności. Na terenie Unii Europejskiej w okresie minionych 2 lat zorganizowano ok. 100 podobnych spotkań, w tym 4 w Polsce. Rozmawiano o zdrowiu, CETA, bezpieczeństwie żywności i marnowaniu jedzenia.  Komisarz potwierdził, że w marcu przyszłego roku startuje

więcej » 2016-10-30 02:29

porozmawiamy-o-europie-1

Doroczne spotkanie całej sieci Punktów Informacji Eurpopejskiej Europe Direct za rok 2016 (Annual General Meeting of the Europe Direct Information Centres)  odbyło się w dniach od 17 do 20 października  bieżącego roku w Madrycie. Tym razem naszymi gospodarzami byli Hiszpanie Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct reprezentowała Zofia Kiełbińska-Ryń. Ponad 500 osobowa grupa przedstawicieli ośrodków ED z 28 państw członkowskich zrealizowała szeroki program oficjalnych dyskusji i debat. Najcenniejsze były jednak  zajęcia warsztatowe, panele dyskusyjne i spotkania nieformalne podczas

więcej » 2016-10-29 11:31

glyphsco-1479909710

Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich prowadzi nabór wniosków mających na celu podnoszenie świadomości społecznej na temat znaczenia wsparcia UE na rzecz rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. Wnioski mogą składać organizacje nie nastawione na zysk (prywatne lub publiczne), organy publiczne (krajowe, regionalne lub lokalne), stowarzyszenia europejskie,  uniwersytety,  instytucje oświatowe,  ośrodki badawcze,  przedsiębiorstwa (np. przedsiębiorstwa sektora środków przekazu i komunikacji). Wnioski należy składać nie później niż

więcej » 2016-11-23 02:08

Transport drogowy: Komisja kieruje do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce w związku z systemem zezwoleń na przemieszczanie się po drogach określonymi samochodami ciężarowymi Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciwko Polsce w związku z nieprawidłowym wdrożeniem dyrektywy Rady 96/53/WE w sprawie maksymalnych obciążeń i wymiarów określonych pojazdów drogowych. Polska ogranicza w szczególności swobodę przemieszczania się po jej sieci dróg niektórymi samochodami ciężarowymi, nawet jeżeli pojazdy te są zgodne z

więcej » 2016-11-17 11:59

Analiza ekonomiczna dostarcza cennych informacji o możliwym wpływie przyszłych umów handlowych i potwierdza słuszność systematycznej ochrony sektorów wrażliwych przez UE. Komisja Europejska przedstawiła ministrom ds. rolnictwa UE wnioski z analizy łącznego wpływu, jaki dwanaście przyszłych umów handlowych wywrze na sektor rolno-spożywczy. Rezultaty analizy obejmują szczegółowe wyniki dotyczące cen producenta i wielkości produkcji w przypadku różnych produktów, które stanowią 30 proc. wartości unijnego eksportu w tym sektorze. Analiza świadczy o potencjale europejskich produktów rolnych na rynku światowym,

więcej » 2016-11-16 09:20

Informacje ogólne : Oblężona wschodnia część Aleppo może zostać zrównana z ziemią jeszcze przed Świętami – alarmuje specjalny wysłannik ONZ ds. Syrii Staffan de Mistura, który we wtorek spotkał się z posłami z Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Rozwoju. Trwająca od 6 lat wojna w Syrii zbiera krwawe żniwo; tylko w ostatnich dniach ze wschodniej Syrii zbiegło ponad 50 tysięcy osób. De Mistura wzywa do politycznego rozwiązania konfliktu. Źródło : © Unia Europejska, 2016 –

więcej » 2016-11-30 05:34

Posiedzenie plenarne : Przewodniczący Martin Schulz poinformował o rozszerzeniu czwartkowego porządku obrad o dwa projekty rezolucji. Oba dotyczą umowy między UE i USA w sprawie ochrony danych osobowych w postępowaniach karnych i oba mają ten sam cel: wystąpienie do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o opinię w sprawie zgodności umowy z unijnymi traktatami. Jeżeli wniosek o zasięgnięcie opinii zostanie przyjęty, Parlament będzie musiał odroczyć głosowanie nad swoimi zaleceniami dotyczącymi tej umowy. Źródło : © Unia Europejska, 2016

więcej » 2016-11-30 04:05

Informacje ogólne : We wtorek, 29 listopada, Komisja Prawna PE przyjęła nowe zasady, dzięki którym abonenci usług online dotyczących treści objętych prawem autorskim (wideo na życzenie, muzyka, gry, ebooki etc.) w jednym kraju członkowskim UE będą mogli korzystać z nich, przebywając tymczasowo w innym państwie UE. Źródło : © Unia Europejska, 2016 – PE

więcej » 2016-11-30 03:32


Copyright © 2016 Europe Direct Zamość All rights reserved.

Zaloguj się