W dniu 20 stycznia 2017 roku dr Stanisław Wieczorek – rektor Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Zamościu podpisał umowę z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie na funkcjonowanie w 2017 roku Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct w Zamościu. PIE Europe Direct funkcjonuje przy WSZiA od 2005 roku. Jego główne cele obejmują: – ułatwianie dostępu lokalnej społeczności do informacji dotyczących m.in. instytucji Unii Europejskiej, ustawodawstwa, polityk, programów, możliwości korzystania z dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej itp., m.in.

więcej » 2017-01-20 09:06

Dziś w  godzinach  9.40 – 11.10 odbyła się lekcja europejska w Gimnazjum w Żdanowie. Rozmawialiśmy o kryzysach w Europie, o kryzysie finansowym i migracyjnym a także o symptomach świadczących o możliwości rozwoju w Europie innych kryzysów w przyszłości. Padło wiele pytań dotyczących głównie krajów – członków Unii Europejskiej. Właściwe odpowiedzi zostały nagrodzone świecącymi długopisami i opaskami odblaskowymi. Najaktywniejsi otrzymali gry „Gwiezdny ekspres”.  Nie wszystkie pytania okazały się łatwe. Młodzież reagowała jak na zdjęciach ale nie

więcej » 2017-01-10 11:11

W okresie minionych 4 lat, PIE ED wydało 11 różnego typu wydawnictw, w tym 4 monografie . W roku 2016 się ukazały się 2 pozycje: praca zbiorowa pod redakcją naukową Anny Kosińskiej i Piotra Witkowskiego pt. „Bezpieczeństwo wschodniej granicy Unii Europejskiej w transgranicznym przepływie osób i towarów” oraz  Barometr Regionalny Nr 3/2016. Pierwsze z nich porusza kluczowe zagadnienia bezpieczeństwa granic zewnętrznych Unii Europejskiej m.in. w kontekście niespotykanej dotąd skali migracji i zagrożenia terroryzmem. Barometr Regionalny

więcej » 2016-12-01 10:59

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest ocena dotychczasowych osiągnięć programu „Europa dla obywateli”. To okazja, by wyrazić swoje zdanie i zaproponować zmiany. Ankieta dostępna jest na: https://ec.europa.eu/pol…/news/170118_europe_for_citizens_pl

więcej » 2017-01-19 11:39

Komisja chce poznać zdanie opinii publicznej i uwzględniać je przy tworzeniu i aktualizowaniu przepisów UE. Jest to ważny cel programu lepszego stanowienia prawa. Istnieją różne możliwości uczestniczenia w unijnym procesie stanowienia prawa – począwszy od etapu przygotowawczego, poprzez wnioski ustawodawcze dotyczące nowych przepisów, a skończywszy na ocenie funkcjonowania obowiązujących przepisów. Weź udział w konsultacjach na:  http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_pl.htm

więcej » 2017-01-18 09:49

Od 2017 roku w programie „Europa dla obywateli” zostało wprowadzonych kilka zmian, dlatego Zespół Punktu Kontaktowego „Europa dla obywateli” organizuje w styczniu spotkania informacyjne i webinaria. Spotkania informacyjne odbędą się w Warszawie (12 stycznia) i Krakowie (24 stycznia), a webinaria 17 i 19 stycznia. Zapisy na spotkania: http://europadlaobywateli.pl/szkolenie/styczen2017-2/ Zapisy na webinaria: http://europadlaobywateli.pl/webinaria-styczen-2017/ Więcej informacji na stroni: www.europadlaobywateli.pl Zespół Punktu Kontaktowego „Europa dla obywateli”

więcej » 2017-01-12 02:11

Posiedzenie plenarne : Na sesji plenarnej w Strasburgu posłowie wybrali nowego przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz kwestorów. Prezydium będzie kierowało Parlamentem Europejskim do wyborów w 2019 roku. Wśród innym tematów sesji znalazły się m.in. walka z praniem brudnych pieniędzy, prezydencja Malty, prawa społeczne oraz migracja. Źródło : © Unia Europejska, 2017 – PE

więcej » 2017-01-20 12:43

Posiedzenie plenarne : Chociaż „filar socjalny” rozwijany w UE jest jednym z najbardziej zaawansowanych modeli w historii, to konieczne jest jego dostosowanie do wyzwań wynikających m.in. ze zmian na rynku pracy. KE powinna przedstawić propozycje, które zagwarantują, że wszyscy pracownicy – w tym także wykonujący nowe typy zawodów – będą objęci taką samą ochroną – wezwali posłowie na sesji plenarnej 19 stycznia. O propozycjach PE rozmawialiśmy ze sprawozdawczynią Marią João Rodrigues (S&D, Portugalia). Źródło :

więcej » 2017-01-19 02:05

Posiedzenie plenarne : Posłowie zdecydowali podczas głosowania, że Komisja Europejska powinna wprowadzić zmiany do „czarnej listy” państw, w których istnieje ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Lista jest zbyt ograniczona i powinna zostać poszerzona o kraje, które ułatwiają przestępstwa podatkowe, powiedzieli posłowie przed głosowaniem. Źródło : © Unia Europejska, 2017 – PE

więcej » 2017-01-19 01:14


Copyright © 2017 Europe Direct Zamość All rights reserved.

Zaloguj się