W niedzielę 2 lipca odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych „Moja wieś w Unii Europejskiej – wczoraj dziś i jutro”. Nagrody wręczyła Izabela Winiewicz – Cybulska – przewodnicząca komisji konkursowej.

więcej » 2017-07-02 07:44

Maszyny rolnicze, nowoczesne ciągniki i jakieś  „kosmiczne” urządzenia niczym latające talerze,  zwierzęta hodowlane i gwarne domowe ptactwo – nie jest  to już  poetycka „wieś spokojna”, choć „wesoła”, bo wciąż jest kolorowa  – kwitną kwiaty,  latają motyle i bociany, a dzięcioł radośnie stuka w drzewo. Na szczęście nie ma jeszcze „kosmicznych” bezbarwnych roślin. Taki jest obraz europejskiej wsi, który podziwiamy w pracach będących rezultatem IX edycji Konkursu Plastycznego „Moja wieś w Unii Europejskiej – wczoraj, dziś

więcej » 2017-06-26 07:56

W IX edycji konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych: „Moja wieś w Unii Europejskiej – wczoraj, dziś i jutro”  komisja konkursowa przyznała 2 nagrody główne oraz 18 wyróżnień.  Dla laureatów przygotowano wiele cennych nagród, w tym  m.in. tablety dla zwycięzców. Wręczenie nagród odbędzie się 2 lipca 2017 roku w Sitnie podczas XXXI Wystawy Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Poniżej prezentujemy wyniki konkursu.     PROTOKÓŁ OCENY PRAC KONKURSU PLASTYCZNEGO   „Moja wieś  w Unii

więcej » 2017-06-21 06:54

Komisja uzasadniła swoje poważne zastrzeżenia dotyczące planowanej reformy sądownictwa w Polsce w zaleceniu w sprawie praworządności skierowanym do polskich władz. W jej ocenie rzeczona reforma prowadzi do zwiększenia systemowego zagrożenia praworządności w Polsce, zidentyfikowanego w trakcie odnośnej procedury wszczętej przez Komisję w styczniu 2016 r. Komisja wzywa władze polskie do rozwiązania wskazanych problemów w terminie jednego miesiąca. W szczególności Komisja wzywa władze polskie, aby nie podejmowały żadnych kroków mających na celu przeniesienie lub wymuszenie przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. W przypadku przyjęcia takich środków Komisja gotowa

więcej » 2017-07-26 11:24

Z opublikowanej w 2017 r. tablicy wyników sytuacji konsumentów wynika, że coraz więcej konsumentów robi zakupy przez internet, przy czym rośnie również ich zaufanie do handlu elektronicznego, zwłaszcza do sprzedawców z innych krajów UE. Sprzedawcy detaliczni nadal jednak niechętnie rozszerzają zakres swojej działalności i niepewnie podchodzą do otwarcia sprzedaży internetowej dla klientów z innych państw w UE. Wynika to zwykle z wyższego ryzyka oszustw oraz odmowy płatności w sprzedaży transgranicznej, innych uregulowań podatkowych oraz różnic

więcej » 2017-07-25 11:43

Globalizacja przyniosła ogromne korzyści gospodarkom słabiej rozwiniętym na świecie oraz wiele możliwości Europejczykom; chociaż korzyści płynące z globalizacji są szeroko rozprzestrzenione, to jej koszty często rozkładają się nierównomiernie, co zostało podkreślone w dokumencie Komisji dotyczącym wykorzystania możliwości płynących z globalizacji. Aby poradzić sobie z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą modernizacja gospodarcza, Europa musi zapewnić swobodę swoim regionom i pomóc im w tworzeniu wartości. Oznacza to, że muszą być innowacyjne, wprowadzać cyfryzację, odchodzić od paliw kopalnych i

więcej » 2017-07-24 10:10

Posiedzenie plenarne : Przeczytaj, co wydarzyło się na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego: wizyta sekretarza generalnego ONZ, debata o negocjacjach w sprawie Brexitu, rezolucja o relokacji uchodźców. Źródło : © Unia Europejska, 2017 – PE

więcej » 2017-05-19 07:37

Posiedzenie plenarne : Użytkownicy z UE, którzy zapłacili za dostęp do filmów lub seriali publikowanych w sieci, będą mogli wkrótce obejrzeć je również podczas podróży za granicę. Źródło : © Unia Europejska, 2017 – PE

więcej » 2017-05-18 10:51

Posiedzenie plenarne : Państwa UE muszą wypełnić swoje zobowiązania przyjęcia osób poszukujących azylu, z Grecji i Włoch, dając pierwszeństwo nieletnim bez opieki, powiedzieli posłowie w czwartek. Źródło : © Unia Europejska, 2017 – PE

więcej » 2017-05-18 10:46


Copyright © 2017 Europe Direct Zamość All rights reserved.

Zaloguj się